Vážení zákazníci, od 20.5. 2022 do 30.5. 2022 máme zavřeno. Veškeré objednávky přijaté od 20.5. 2022 budou postupně vyřízeny po otevření, tedy od 30.5. 2022. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Vyplněním formulářů prostřednictvím těchto webových stránek (numismatikasova.cz) poskytujete firmě NUMIS TRADE s.r.o. své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním za níže stanovených podmínek.

Jako provozovatelé si uvědomujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a plně respektujeme Vaše právo na soukromí. Proto veškeré údaje získané od klientů, které jsou nutné zejména pro správné vyřízení objednávek, chráníme před zneužitím a zpracováváme je výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, a to po dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu registrované osoby. Bez výslovného souhlasu klientů nakládá společnost NUMIS TRADE s.r.o. s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Shromážděné údaje se v žádném případě neprodávají nebo z jiných důvodů neposkytují třetím stranám. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

Snažíme se ukládat Vaše osobní údaje s využitím všech technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné pro třetí strany. Od záruky bezpečnosti Vašich dat máme právo ustoupit v případě nezákonného napadení našich internetových stránek neznámým pachatelem (hackerem). V takovémto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto vám rádi kdykoliv zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Máte-li otázky, které nebyly zodpovězeny v tomto prohlášení o ochraně dat nebo požadujete-li podrobnější informace k nějakému bodu, kontaktujte nás:

E-mail: info@numismatikasova.cz

Mobil: +421 727 854 064

Sídlo firmy:

NUMIS TRADE s. r.o.
Ostašova 529/24
Kutná Hora 284 01

IČO: 061 48 221
DIČ: CZ 061 48 221

Vzhledem k tomu, že máme právo toto prohlášení aktualizovat a měnit, doporučujeme, abyste tuto webovou stránku navštěvovali pravidelně za účelem seznámení se s aktuálně platným prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě můžete poskytnout souhlas se zpracováním údajů či ho odmítnout. Aktualizované či změněné znění prohlášení nabývá účinnosti dnem zveřejnění na těchto webových stránkách.