Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Slovník pojmů - numismatika

Slovník numismatických pojmů

Dovolili jsme si sestavit slovník nejčastěji používaných pojmů v numismatice. Neklademe si rozhodně nároky na úplnost (to ani nelze a ani to není naším záměrem), ale pokusíme se zde "vypíchnout" pojmy, na které jsme nejčastěji dotazování. Pomocí kombinace CTRL+F lze v tomto dokumentu vyhledávat.

A

 • AE medaile - medaile vyrobená ze slitiny cínu
 • Ag - chemická značka pro chemický prvek stříbro, jedná se o jeden z nejčastějších mincovních kovů
 • AR medaile - medaile vyrobená ze slitiny stříbra
 • Au - chemická značka pro chemický prvek zlato, jedná se o jeden z nejčastějších mincovních kovů
 • averz - lícová, přední strana mincí a medailí (obecně pak bankovek apod.)

 

B

 

C

 • certifikace mincí - obvykle se tím myslí ověření pravosti a stanovení zachovalosti u certifikačních autorit jako je PNGS nebo NGC (a další), viz článek Certifikace vzácných mincí
 • Cu - chemická značka pro chemický prvek měď, jedná se o jeden z nejčastějších mincovních kovů
 • cínový mor - samovolný fyzikální proces, při kterém se kovový cín mění na práškovou šedou formu (rekrystalizace). Může vzniknout při vystavení kovu nízkým teplotám (už pod 13,2 °C) a je „nakažlivý“ – přenáší se mezi předměty navzájem; dochází tak jeho působením k znehodnocení mincí a dalších předmětů

 

Č

 • černý peníz - jednostranná drobná mince o nízkém zrnu (obsah stříbra jen 0,18 g), která byla ražená od roku 1485 v Kutné Hoře; oficiální název byl malý peníz, později se vžilo označení "haléř"
 • červené zlato - označení pro slitinu s podílem 900 ‰ zlata a 100 ‰ mědi
 • červoněc [červonnyj] - tímto termínem se v Rusku od 18. století označovaly zlaté mince, především nizozemské, které zde v hojné míře obíhaly; Rusko později přistoupilo k ražbě vlastních zlatých mincí (a později i bankovek) s označením červoněc
 • československý dukát - viz "svatováclavský dukát", na československé dukáty navazují České dukáty ČNB.
 • československý frank - československé franky existují v podobě novoražeb, autorem je Josef Šejnost.

 

D

 • denár [český denár, dinár] - měnová jednotka od 10. do 13. století; zpočátku o hmotnosti více než 1 g a  téměř z čistého stříbra, později obsah stříbra rapidně klesal; historicky obecně stříbrný peníz, který vznikl v počátcích římského mincovnictví; viz článek Denár
 • děnga - Ruská stříbrná mince z druhé poloviny 14. století, o hmotnosti přibližně 0,93 g;
 • dínár - arabský výraz pro zlatou minci, odvozený z latinského denarius; viz též dinar. Dínár byl ražen od poloviny 7. století; původně napodoboval byzantský solidus
 • dlouhá mince - v úzkém slova smyslu označení ražeb emitovaných z českých a moravských mincoven za doby vlády tzv. konsorcia de Witteho v letech přibližně 1621-23; v obecném pak prostě mince s velmi nízkým nebo nulovým tzv "zrnem", tj. obsahem drahých kovů; pojmenování "dlouhá mince" vychází z toho, že trvalo dlouho, než se s ní platící dopočítal rozumné hodnoty a mohl si něco koupit; oběh byl obvykle nucený a zajišťovaný násilím, podobně jako v současné době
 • dukát - specifický typ obchodní mince, dnes medaile (nenese nominální hodnotu a je prodáván s DPH 21%)

 

E

 • elektron [élektrum] - slitina ze zlata a stříbra, která se přirozeně vyskytuje, přibližný poměr je 4:1 se stopovým množství mědi
 • emitent - vydavatel mince (bankovky či jiného finančního instrumentu apod.)
 • exonumismatika - sbírání numismatických podivností a kuriozit, ale i např. vážně míněné sbírání odražků, chyboražeb apod.

 

F

 • faleristika - sběratelství řádů
 • falzum mince - neoriginální, nepravá mince, která se vydává za pravou (falzem tak není značená novoražba)
 • filatelie - sběratelství mincí
 • florén [fiorino, florin] - zlatá mince, která byla poprvé ražena roku 1252 ve Florencii (Itálie) s hmotností 3,57 g
 • flútky - drobné mince z husitské doby, ražené v Praze a Táboře, při nedostatku drahého kovu údajně z roztavených měděných kotlů a pánví, šlo o tzv. peníze a haléře.

 

G

 • groš pražský - zřejmě nejznámější středověká stříbrná mince našeho území; mince byla poprvé ražená v Kutné Hoře roku 1300 a to králem Václavem II. (1283-1305); mince byla původně těžká (cca 3.8 g) s velmi dobrým zrnem (obsahem drahých kovů), postupně ale docházelo k její inflaci (znehodnocení), tj. k poklesu obsahu stříbra, viz Pražský groš - přehledový článek.

 

CH

 • chyboražba [chyboražby mincí] - neúmyslně nedokonalý otisk razidla (chybějící údaj - například letopočet, vystředění, použití špatného střížku apod.); tzv. zkušební odražky nepovažujeme za chyboražby, příkladem záměny je "mince 10 Kč chyboražba", která je ve skutečnosti zkušebním návrhem, který se dostal do oběhu

 

I

 

J

 • jakost mince - váhové zastoupení drahých kovů

 

K

 • kontramarky - značky dodatečně vyražené do mince, obvykle pro označení platnosti (na daném území), změny nominální hodnoty, označení jakosti apod.
 • konvolut - soubor mincí (bankovek apod.)
 • kopie mince - kopie mince (jako numismatický termín) je značná kopie některé z mincí, nejedná se tak o falsum, neboť není vydávána za originální minci a je od ní odlišitelná (obvykle malou značkou někde na povrchu)

 

L

 • leštěná ražba - ražba daného motivu mince z (pře)leštěných razidel, viz proof mince

 

M

 • medaile - drobná či menší plastika, vydávána obvykle v rámci výročí, ocenění, historických událostí apod., často se používá metoda ražby, střížky apod. jako u mince; mince narozdíl od medaile nemá nominální hodnotu
 • moderní mince - viz "moderní numismatika", tj. mince vydávaná po určitém datu; od roku 1971 jsou vyjma těch 
 • moderní numismatika - sbírání mincí od určitého data, obvykle se uvádí 1918 (konec první světové války), 1971 (ukončení emise oběhových mincí z drahých kovů) apod.
 • mincovna - místo, kde se vyrábějí mince
 • mincovní kov - kov z něhož jsou raženy mince, nejčastěji zlato, stříbro, měď a tzv. obecné kovy
 • mincovní právo - (obvykle) výhradní právo razit mince na daném území, obvykle náleželo panovníkovi, který jej mohl propůjčovat
 • mincovní značky [značky mincoven] - značka, která je součástí modelu mince (a tedy i razidla) a je ražena na minci pro identifikaci původu

 

N

 • nominální hodnota - hodnota mince udaná v platné měně v době emise, u fiat měny vnucená hodnota, u komoditní měny váhová jednotka dané komodity. Nominální hodnoty České měny: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 2500 Kč, 5000 Kč, 10000 Kč, 100000000 Kč.
 • notafilie - sběratelství bankovek
 • nouzová mince  - mince emitovaná na určitém území v určité době jako nouzové platidlo, obvykle bez obsahu drahých kovů, mnohdy např. ze keramiky, dřeva a dalších alternativních materiálů; již při vydávání je uvažována omezená časová platnost (např. do konce obléhání města apod.)
 • novoražba - opětovná ražba dané mince nebo medaile z původního návrhu (model, razidlo apod.), novoražbou se může rozumět i ražba z nově vytvořeného modelu a razidla (nový návrh)
 • numismatika - v obvyklém významu prostě sběratelství mincí; v užším smyslu pak obor historie. Viz samostatný článek Numismatika. Ke sbírání mincí jsme pak připravili samostatný článek Jak začít sbírat mince, rádce začínajícího numismatika.
 • numismaty - předměty numismatického zájmu, tj. především mince a medaile

 

O

 • obecný kov - "nevzácný" či neušlechtilý (mincovní) kov a jejich slitiny, tj. jiný mincovní kov než zlato, platina či stříbro (nejčastěji měď, cín, olovo a jejich slitiny, hliník, zinek a další)
 • obchodní mince - mince z drahého kovu pro obchodování s drahými kovy či uchování hodnoty v drahém kovu, v moderní době bez nominální hodnoty, příkladem takové mince je například svatováclavský dukát
 • odražek [zkušební odražek] - "otisk mincovního razidla" - obvykle ve významu zkušební ražby do jiného než mincovního kovu, odražek má pak nominální hodnotu, ale nejde o platnou minci; existují i odražky medailí, pak se tím proste myslí medaile vyražená do jiného kovu, než kov cílový. Za zkušební návrh lze považovat např. vzácnou minci 10 Kč rok 1993, jedná se samozřejmě o vzácnou variantu.

 

P

 • pamětní mince - mince vydávána při určité historické události (např. milénium, vstup do NATO apod.) nebo výročí historické události (např. 100 let republiky). Podrobněji o pamětních mincí samostatný článek.
 • patina - přirozeně či uměle zoxidovaný povrch mince; hezky vypadající přirozená mince je mnohými sběrateli žádaný stav
 • patinování - přirozený nebo umělý proces oxidace povrchu mince
 • pentagonal - mince o pěti hranách
 • perlovec - 
 • plátovaná mince - mince vyrobená plátováním jednoho kovu na druhý, příkladem takové mince je např. mince 10 Kč z roku 1993
 • proof mince - mince daného návrhu realizována pomocí leštěného razidla, povrh je pak velmi hladký a lesklý
 • prvoražba - první ražba mince dle daného návrh. K prvoražbě může dojít až po mnoha letech po vyhotovení návrhu

 

R

 • ryzost mince - procentuální nebo hmotností obsah drahého kovu

 

S

 • Sokol - jedno z uvažovaných aleternativních pojmenování československé měnové jednotky po vzniku Československé republiky; existují zkušební odražky mincí 5 Sokol a 1 Sokol i novoražby odražků 5 Sokol ražených z původních nástrojů v Mincovně Kremnice; existují i návrhy papírových platidel s tímto názvem. 
 • sterlingové stříbro - stříbro o ryzosti 925/1000
 • Stotina - jedno z uvažovaných aleternativních pojmenování československé měnové jednotky (dílčí měnové jednotky) po vzniku ČSR v roce 1918; návrh O. Španiel; existují původní odražky 5 Sotiny i 50 Sotiny (více návrhů) i novoražby 50 Sotiny z původních nástrojů, které realizovala Mincovna Kremnice
 • střížek - plíšek kovu (obvykle kruhového tvaru) předpřipravený pro ražbu mince za použití mincovního razidla
 • svatováclavský dukát - Československý dukát, ražený od roku 1923 v Mincovně Kremnice; svatováclavský dukát byl vydáván ve variantách 1 dukát, 2 dukát, 5 dukát a 10 dukát; dukát dostal název podle motivu sv. Václava; autoři výtvarných návrhů jsou O. Španiel a J. Benda.

 

Š

 • ševcovský tolar - posměšný výraz, který se dobově uchytil pro rakouský měděný 3 krejcar z 19. století, protože měl podobnou velikost jako tolar (ale mnohem menší hodnotu)
 • široký tolar - název pro tolar, jenž má širší průměr, než bylo obvyklé; často se jednalo o násobky tolaru (např. dvoutolar a více)

 

T

 • Taler [Thaler] - německé pojmenování tolaru, viz tolar
 • tematická numismatika - narozdíl od ročníkového sbírání jde o sbírání mincí podle jistého tématu (například Sokol), autora (např. O. Španiel), místa (např. mince a medaile se spojitostí s Brnem) apod.
 • tetragonal - čtyřhranná mince
 • tezaurace - stahování mincí (obecně peněz) z oběhu za účelem jejich držení
 • token - anglické označení drobné, soukromě vydávané mince ražené z obecných kovů, někdy též označované jako známky; účelem tokenu bylo zaplnit mezeru při nedostatku vládních mincí nízkých nominálů; případně byly účelově vázané (např. pouze u daného obchodníka); byly využívány také jako nouzové mince
 • tolar - na rozhraní 15. a 16. století se ukazovala potřeba vyššího nominálu, než představoval dosud rozšířený groš. Byla tedy zavedena velká stříbrná mince, která se svým obsahem stříbra měla rovnat zlatým penězům.
 • tónovaná mince - mince s výraznou, obvykle barevnou, patinou
 • trigonál - mince s trojúhelníkovým střížkem

 

U

 • unce - hmotnostní a měnová jednotka, která se rovnala ve starém Římě 1/12 asu; v současné době bohužel nejednoznačná jednotka; 1 unce [oz] (USA) = 28,3495 gramu, 1 trojská unce [oz t] = 31,1034807 gramu, 1 česká unce = 31,11 gramu = 1/16 libry, 1 lékárnická unce = zhruba 27 gramů 
 • ušlechtilé kovy - zlato, platina, stříbro

 

K

 • klipa - Mince ražená na čtvercový střížek; vznik v 16. – 17. století ve Švédsku a Dánsku; v témže období v severoněmeckých oblastech byly klipy užívány jako nouzová platidla (kvůli rychlosti ražby se nevyplácelo střízek zpracovávat); v českých zemích též název hranáč 

 

Z

 • zachovalost mince - objektivizovaná míra opotřebení (poškození) dané mince, případně i vyjádření kvality ražby; existují různé stupnice a metody stanovení zachovalosti mincí, viz článek Zachovalost mincí a medailí
 • zkušební odražek - viz odražek
 • značka mincovny - specifický symbol mincovny, který je na mince ražen spolu s motivem, pro identifikaci původu mince
 • známka - viz token, v numismatice se známkou myslí něco jiného než ve ve filatelii
 • zrno mince - váhové množství (v gramech) drahého kovu v dané minci