Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Jak vyčistit stříbro, stříbrné mince a šperky

Článek pojednává o čištění stříbra obecně. Hned na začátku je ale třeba říci, že je velký rozdíl mezi čištěním stříbrných mincí, historických stříbrných předmětů a čištěním stříbra či stříbrných šperků bez historické hodnoty (jednoduše "stříbra"). Ten hlavní rozdíl je, zda chceme, pouze stříbrný předmět nablýskat (aby se leskl na krku krásné dámy) a nezáleží nám na tom, co se děje chemicky na jeho povrchu, a nebo chceme předmět zachovat pokud možno bez i sebemenších změn na povrchu, neboť jej chceme uchovat ve sbírce. Je třeba pamatovat, že jednotlivé předměty se také liší svou ryzostí, tj. obsahem stříbra a příměsí dalších, již neušlechtilých, kovů. To proces čištění samozřejmě zásadně ovlivňuje.

Při čištění šperků (a výjimkou jsou samozřejmě budou šperky, kde je třeba předcházet poškození povrchu) obvykle požadujeme, aby se daný předmět leskl a doslova zářil na naší krásné partnerce. U historických stříbrných mincí a šperků pak naopak patinu ("ušlechtilou" formu povrchové oxidace) chápeme jako rodokmen předmětu a doklad jeho pravosti (přirozená patina se vytváří dlouho a není snadno napodobytelná). Samozřejmě tenká zkorodovaná vrstva stříbra může na šperku vadit (ten se má lesknout na krku), na minci nebo historickém předmětu je naopak žádoucí, neboť zabraňuje další oxidaci. Jinými slovy také můžeme říct, že patina je žádoucí koroze, která neproniká do hloubky kovu, ale naopak zabraňuje výskytu koroze, která tuto vlastnost mít může (nejznámějším takovým příkladem je rez na železe).

U šperků je třeba pak dále počítat s případnými drahými kameny a možností jejich chemického či mechanického poškození.

Pozn.: Provozovatel webu numismatikasova.cz neodpovídá za užití zde zveřejněných návodů. Důrazně doporučujeme nečistit mince, pokud přesně nevíte, jaké mohou být následky uvedeného postupu. Ostatně o této skutečnosti opakovaně informujeme v jednotlivých místech na této stránce.

Při čištění historických stříbrných mincí staršího data (starověk, středověk, někdy i počátek novověku) je třeba počítat s tím, že nebude přesně známo zrno mince a i případně jeho složení a to je třeba zvážit. Ryzost historických stříbrných mincí se pohybovala nejčastěji v intervalu 500/1000 (50% obsah stříbra) až 900/1000 (90% obsah stříbra), přičemž nejčastější příměsí byla měď. Právě měď přináší řadu problémů, neboť na rozdíl od velmi odolného stříbra není měď odolná ani pro slabým kyselinám. V historii se samozřejmě objevují i mince s ještě menší ryzostí než 500/1000 jako například některé pozdní pražské groše, denáry od Břetislava II. apod.

U šperků a dalších stříbrných předmětů bychom měli nalézt punc, který informuje o ryzosti.

Obsah:

 • Mají se stříbrné mince vůbec čistit?
 • Vyčistit stříbro nebo vylejskat stříbro?
 • Jak na mechanické čištění stříbra - odstranění nečistot
 • Jak vyčistit stříbro pomocí čisticích lázní Leuchtturm
 • Jak vyčistit stříbro vibračním čističem
 • Jak vyčistit stříbro ve stylu "mladý chemik"
  • Jak vyčistit stříbro kyselinou citronovou
  • Jak vyčistit stříbro roztokem čpavku (amoniaku)
  • Jak vyčistit stříbro kyselinou octovou
  • Jak vyčistit stříbro redukcí pomocí hliníku
 • Jak vyčistit stříbro - alternativní metody čištění
  • Jak vyčistit stříbro octem
  • Jak vyčistit stříbro peroxidem
  • Jak vyčistit stříbro olivovým olejem
  • Jak vyčistit stříbro Coca Colou
  • Jak vyčistit stříbro za použití soli a alobalu
  • Jak vyčistit stříbro za použití citronu (kyseliny citronové) a soli
  • Jak vyčistit stříbro pomocí prostředků na mytí nádobí
  • Jak vyčistit stříbro chlatonem (chelaton III)
  • Jak vyčistit stříbro práškem na pečení

 

Mají se stříbrné mince vůbec čistit? 

Zásadní otázkou je, zda stříbrné mince vůbec čistit. V mnoha případech by měla být odpověď, že NE, tj. že stříbrné mince s historickou hodnotou je v mnoha případech správné NEČISTIT! Na stříbrných mincích, zejména s vysokou koncentrací stříbra (tj. "dobrého zrna, viz náš numismatický slovník), se vytváří ušlechtilá patina, která minci chrání a je dokladem jejího stáří. Rozhodně neplatí, že by se stříbrné mince musely lesknout jak podlaha na ministerstvu. Naopak, hezky barevná (původní) patina může atraktivitu a tím i cenu mince podstatně zvýšit (někdy i řádově). Naopak, i jen drobné poškození mince v důsledku neodborného čištění může podstatně snížit její hodnotu.

Čištění mincí je tedy třeba vždy důkladně zvážit!

Mince - jsem ražen z českého kovu

Stříbrná mince "Jsem ražen z českého kovu" s příjemnou barevnou patinou, která dokládá její staří i originalitu. Patina by rozhodně neměla být odstraňována čištěním!

Pozn.: Další informace k problematice čištění mincí naleznete v samostatném článku: Jak vyčistit mince.

Neodborně vyčištěná stříbrná mince - čištění stříbrných mincí musí být provedeno odborně

Certifikační autorita NGC tuto minci označila jako "IMPROPERLY CLEANED", tj. mince byla nenávratně znehodnocena neodborným čištěním (více v samostatném článku o zachovalosti mincí). Numismatici jsou velmi citliví na tento typ poškození mince a její sběratelská hodnota je téměř znehodnocena. Toto by mělo odrazovat všechny "amatérské čističe", aby se pouštěli do neodborného čištění historicky hodnotných stříbrných mincí.

 

vyčistit stříbro nebo vylejskat stříbro?

Jedním z největších rizik pro mince je prodej amatérem či v amatérské komunitě. Zde je obvykle úzus, že čím je mince více "vylejskaná" (úmyslně nepíšeme vyčištěná), tím se prodá snadněji a za vyšší cenu. Tito "pachatelé" se pak nebojí v rámci aukce nabídnout nalejskanou minci s uvedenou zachovalostí "ražebný lesk" (RL). To je samozřejmě nesmysl, podmínkou této zachovalosti je lesk, který pochází ještě z dob ražby mince. To, že ji někdo nalejskal poznáme podle toho, že má mince nižší zachovalost (hrany jsou různě otřelé, detaily setřelé apod.), tedy určitě prošla oběhem, přesto ji někdo vydává za lesklou, jako by právě odpadla od razidla. To je samozřejmě nesmysl. 

Starší historické mince mají vysoký lesk velmi, velmi vzácně a jde o mince, které někdo stáhl "z oběhu" těsně po ražbě, často aniž by se vůbec objevily v oběhu, a pečlivě ji uschoval. Většina stříbrných historických mincí má patinu. To je v pořádku, ta chrání minci před korozí a dalšími vlivy. Patina na minci přirozenou cestou vzniká značnou dobu a je tak dokladem jejího stáří. Její odstranění je téměř ve všech případech nežádoucí. Něco jiné jsou však známky koroze, které se mohou objevit především na mincích horšího zrna. Neřešená koroze má tendenci na minci pokračovat a dále narušovat její povrch. Viz dále příklad s čištěním "kopnutých mincí" pomocí čistící lázně Leuchtturm.

 

Jak na mechanIcké čištění stříbra - odstranění nečistot

Než se pustíte do mechanické nebo chemického čištění mincí, mělo by předcházet očištění / odstranění nečistot. K tomu lze použít obyčejnou teplou vodu, ve které nechte minci odmočit. Použít můžete i mýdlovou vodu (horká voda s rozpuštěným mýdlem). Jemným třením měkkým předmětem (např. jemný hadřík) pak odstraňte z mince odmočené nečistoty.

Překvapivě dobrých výsledků lze dosáhnout za použití:

 

Po odstranění nečistot dále zvažte, zda je třeba v dalším čištěním pokračovat. Odstranění nečistot obvykle napomůže vyniknutí patiny a k dalšímu čištění není potřeba přistoupit. 

 

Jak vyčisti stříbro pomocí čisticích lázní Leuchtturm

Společnost Leuchtturm nabízí řadu čistících prostředků, které lze použít pro čištění mincí i stříbrných šperků. Při čištění stříbrných šperků je třeba dát pozor na drahé kameny a další části šperku, kde by mohlo dojít k poškození.

pred a po cisteni stribne mince 1_1

"Kopnutá" mince vyčištěná pomocí čistící lázně Leuchtturm na stříbro. Na minci nižšího zrna byly odstraněny povrchové oxidace a nečistoty, které vznikly jejím dlouhým "pobytem" ve velmi korozním prostředí - půdě. Zde bylo čištění provedeno správně a adekvátně stavu i významu mince a doslova ji znovu vdechlo život.

 

Profesionální čistící lázně Leuchtturm

Profesionální čistící lázně Leuchtturm.

jak vyčistit stříbro vibračním čističem

Jak již bylo zmíněno, s velkou výhodou lze využít vibračního čističe spolu s některou z výše uvedených čistící lázní. Na čištění mincí s lázněmi Leuchtturm není nic obtížného. Čistící (lázeň) činidlo je hotové od výrobce a použití vibrační čističky je snadné. Čistící lázeň lze libovolně ředit, což chce trochu zkušeností, ale lze začít od nižší koncentrace a v případě pomalého, nebo neúčinného čištění, koncentraci postupně zvyšovat.

Doporučujeme stav mince ve vibrační čističce hlídat, tj. průběžně otírat odstraněné nečistoty například pomocí již zmíněného hadříku a v případě nedokončení procesu vracet zpět do lázně. Po ukončení procesu doporučujeme proces opakovat, tentokrát ale s (ideálně destilovanou) vodou. Posléze minci umístěte do sterilního prostředí, neboť mince bude náchylná na vznik nežádoucích oxidací, a to až do vzniku patiny.

Samozřejmě platí, že riziko nežádoucí oxidace je tím větší, čím horší je zrno mince (tedy, čím menší je obsah ušlechtilých kovů).

V chemické lázni nikdy nečistěte společně stříbrné mince s různým zrnem (tj. různým poměrem stříbra a obecného kovu)! Stejně tak nečistěte najednou mince z různých kovů. V obou případech může docházet k nepředvídatelným chemickým reakcím, které mohou mince navzájem poškodit. Doporučujeme čistit mince stejného zrna anebo nejlépe jednotlivé mince samostatně v samostatné lázni... no tak, vaše mince si to zaslouží a jednotlivé lázně jsou opravdu malý náklad (a pokud k porovnání k ceně mince nejsou malým nákladem, tak dané mince nečistěte).

 

jak vyčistit stříbro ve stylu "mladý chemik"

Pokud se vyznáte alespoň trochu v chemii (čím více tím lépe) a rozhodli jste se přistoupit (po zvážení všech rizik) k chemickému čištění mincí. Můžete zvážit některou z níže uvedených metod. O metodě s použitím kyanidu draselného se zde, vzhledem k možnému ohrožení zdraví, raději nezmiňujeme. Při tomto způsobu čištění je důležité odhadnout změny a způsob oxidace, který se na minci projevil.

Pozor, řada z níže uvedených chemických látek jsou definovány jako chemické látky tzv. nebezpečné. To by ale chemik, který se do tohoto čištění pouští, měl velmi dobře vědět a být s rizika vědom.

jak vyčistit stříbro kyselinou citronovou

K čištění stříbrných mincí je nejčastěji používána kyselina citrónová (C6H8O7), resp. její slabý roztok (lze začít vyšší koncentrací a postupně snižovat). Čištění v lázni kyseliny citronové může probíhat 10 i více hodin. Během něho je ale třeba minci kontrolovat a odstraňovat otěrem případné nečistoty. Po ukončení minci opláchněte v (destilované) vodě.

jak vyčistit stříbro roztokem čpavku (amoniaku)

Dalším používaným činidlem je čpavek (amoniak) NH3 a to 10 % roztok (případně i menší koncentrace). Čpavek však již působí agresivněji a může dojít k významnějšímu poškození mince, zejména mince s menším zrnem. Čpavek výborně rozpouští zelenou měděnku vytvořenou na mědi, která je obsažena ve slitině mincovního kovu.

 Toto činidlo dobře odstraňuje chlorid stříbrný (AgCl), který se objevuje na povrchu mincích.

Jak vyčistit stříbro kyselinou octovou

Čištění stříbrných mincí kyselinou octovou CH3COOH je tzv. oxidační metoda. Používá se roztok čisté kyseliny octové o koncentraci 8-6% (koncentrace odpovídá koncentraci kyseliny octové v konzumním octu). Používá se zejména pro odstranění oxidů mědi. Postup je obdobný jako při čištění za použití kyseliny citronové.

jak vyčistit stříbro pomocí sirnatanu sodném

Stříbrné mince lze čistit v sirnatanu sodném (chemicky korektní název je thiosíran sodný - Na2S2O3·5H2O). Jedná se opět o oxidační metodu. V lázni sirnatanu se ponechá mince přibližně 30 minut a další ponechání v lázni se zváží po jejím omytí a očištění nečistot.

jak vyčistit stříbro redukcí pomocí hliníku

Při tomto čištění se používá hliníková fólie, která se přidá do emailového hrníčku (jeho povrch je chemicky netečný) s vodou. Následně jsou přidány stříbrné mince stejného zrna a následně je celý objem hrníčku uveden na několik minut do varu. Sirník stříbrný z mincí přechází na povrch hliníkové fólie, kde se vytváří povrchu sirníku hlinitého a stříbrná mince se takto od sirníku stříbrného očišťují. Při čištění je třeba občas změnit polohu mincí. Pozor na jejich vzájemné poškrábání! Mince lze také povařit v hliníkové nádobě, ale musí se jednat o čistý hliník. 

Jak vyčistit stříbro - alternativní metody čištění

Existují i "alternativní" metody čištění stříbrných předmětů. Ty lze použít tam, kde nám záleží pouze na lesku a "stříbrné čistotě" mincí či šperků (tím myslíme samozřejmě prstýnků, náhrdelníků apod.). V žádném případě žádnou z těchto metod nepoužívejte na stříbrné mince ve vaší sbírce, historicky cenné mince a předměty apod. Může (a nejspíše také dojde) k jejich nenávratnému poškození, a to chemickými změnami na povrchu mince! Při čištění šperků je třeba vždy zohlednit přítomnost drahého kamene či jiných prvků.

jak vyčistit stříbro octem

Kyselina octová je nahrazena potravinářským octem (viz odstavec výše). Ten bohužel obsahuje různé další příměsi (ostatně je to potravina) a ty mohou neočekávatelně se stříbrnými mincemi reagovat, především u mincí horšího zrna. Takto doporučujeme čistit opravdu jen mince, které jsou určeny na "kov".

U stříbrných šperků lze ocet s úspěchem použít, jen je opět třeba dávat na drahé kameny.

jak vyčistit stříbro peroxidem

Tento postup čištění je pro stříbrné mince rozhodně nevhodný. Lze použít pro šperky bez drahých kamenů, s vysokým obsahem stříbra a bez historické hodnoty, tedy pokud je cílem "nalejskání".

jak vyčistit stříbro olivovým olejem

Jedná se o poměrně šetrný způsob, který může být použit na stříbrné šperky a mince bez historické hodnoty. Postup aplikace je takový, že se mince či šperk čistí měkkým hadříkem namočeným v olivovém oleji. Tento čistící postup poměrně dobře funguje, zejména na šperky, kdy dochází k částečnému navrácení lesku. Na povrchu čištěného předmětu se dočasně vytváří vrstva, který předmět chrání a v jistém smyslu konzervuje. 

jak vyčistit stříbro Coca Colou

Coca Cola (a další "colové" nápoje) obsahuje poměrně bohatou směs kyselin, které reagují s neušlechtilými kovy a jejich oxidy. Tento způsob čištění je ale značně agresivní a na povrchu čištěných předmětů zanechává charakteristický povlak. Neexistuje důvod, proč raději nepoužít některou z čisticích lázní. Hlavním činidlem je zde kyselina fosforečná. 

jak vyčistit stříbro za použití soli a alobalu

Zmiňujeme se o tom výše. Jde o způsob redukčního čištění. Sůl doporučujeme při tomto čištění vynechat, neboť se soli z mincí nelze nikdy zcela zbavit a zvyšuje pravděpodobnost koroze (chloridová koroze).

jak vyčistit stříbro za použití citronu (kyseliny citronové) a soli

I když použití kyseliny octové může být v některých případech poměrně oprávněný postup, není žádný důvod použití citronové šťávy. Ta obsahuje celou řadu dalších organických i anorganických chemikálií u nichž nelze předvídat další chemické reakce. Použijte proto co nejčistější kyselinu citronovou - 

Před čištěním stříbrných mincí za použití kyseliny citronové v kombinaci s kuchyňskou solí NaCl rozhodně varujeme.

Jak vyčistit stříbro pomocí prostředků na mytí nádobí

Tento způsob opět opravdu nelze doporučit pro čištění mincí. Chemické složení čisticích prostředků je velmi variabilní a možné chemické reakce a tím i porušení mince jsou nepředvídatelné. Opět zejména u mincí s horším zrnem, neboť ty jsou reaktivnější. Stejně nesmyslné je použití zubních past, zubních prášků a dalších prostředků, které jsou rozhodně nevhodné pro čištění mincí.

Pro čištění stříbrných šperků bez historické hodnoty lze uvedená činidla použít. Je třeba ale zabránit styku s drahými kameny a použití čisticích prostředků (týká se zejména zubní pasty) s abrazivními částicemi. Ty totiž mohou způsobit již viditelné poškrábání, a tedy i znehodnocení šperku.

jak vyčistit stříbro chelatonem (CHELATON III)

Chelaton III ve slabších roztocích a při kratší expozici (a nižších teplotách) nereaguje se stříbrem ani mědí (což je nejčastější příměsí stříbrných mincí). Proto může být v slabém roztoku použit s velkou opatrností pro čištění stříbrných mincí. Samozřejmě také dobře čistí další stříbrné předměty. 

Pozor, tato chemická látka je definována jako nebezpečná! 

jak vyčistit stříbro práškem na pečení 

Práškem na pečení (kypřícím práškem) se myslí hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) neboli jedlá soda (soda bicarbona). Při tomto čištění se předmět opakovaně "tře" směsí uvedeného prášku a vody.

My tento způsob čištění nedoporučujeme u žádných stříbrných předmětů. Povrch je po čištění dlouhou dobu nepříjemný i na opak a dochází k charakteristickému "zmatnění". Předmět nikdy nezíská svůj lesk, i když se podaří zbavit některých nečistot či povrchových oxidů. Odborník, právě podle tohoto charakteristického povrchu mince pozná, že byla čištěna tímto nevhodným způsobem.

Pozn.: Provozovatel webu numismatikasova.cz neodpovídá za užití zde zveřejněných návodů. Důrazně doporučujeme nečistit mince, pokud přesně nevíte, jaké mohou být následky uvedeného postupu. Ostatně o této skutečnosti opakovaně informujeme v jednotlivých místech na této stránce.