Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Puncovní úřad a puncovní značky

Puncovní úřad spadá do státní správy a hlavní náplní je kontrola ryzosti drahých kovů ve zboží. Právě tato činnost důkladně prošetřuje jak výrobce, tak také obchodníky. U vybraných kontrol se také provádí chemická analýzy a jiné specifické zkoušky, jež vhodně přispějí k nalezení nevhodného zboží.

Provozovatel eshopu numismatikasova.cz společnost NUMIS TRADE s.r.o. je dle zákona o puncovnictví registrována u Puncovního úřadu pod číslem (Ident) 12310. Přehled registrovaných subjektů

E-shop numismatikasova.cz je dále registrován v seznamu obchodů umožňujících Puncovnímu úřadu provádět kontrolní nákupy. Seznam registrovaných firem

 

PUNCOVNÍ ZNAČKY

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.

ceske-puncovni-znacky-zlato-stribro-platina

Kromě současných českých značek (viz obrázek nahoře) jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem (§3, odst. 2). Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky Slovenského štátu. Příkladem je puncovní značka zvaná čejka, používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000, jejíž nákres uvidíte po kliknutí zde. Neplatí ovšem puncy, které byly v době 2. světové války zavedeny na československém území, obsazeném cizími státy (značky rakouské, polské a maďarské). Ostatní platné historické značky jsou publikovány v brožuře ing. Bouši "Seznam puncovních značek platných na území České republiky", poprvé vydané v r. 2008, doplněná reedice 2009. Ta je k dispozici na každém pracovišti PÚ.

Zdarma ke stažení je k dispozici přímo od Puncovního úřadu aktualizovaná tzv. zelená brožura - SEZNAM PLATNÝCH A VÝBĚR NEPLATNÝCH PUNCOVNÍCH ZNAČEK NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Jedná se o předběžné znění, korektury ještě probíhají. Oficiálně platná bude až verze tištěná. Očekává se však, že změn bude velmi málo. Odkaz na pdf soubor na stránkách Puncovního úřadu

Popis puncovních značek

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 54 odst. 1, jakož i podle § 54 odst. 2 k provedení § 15 odst. 3, § 16 odst. 2 a 3, § 19 a § 27 odst. 1 písm. a) bodu 3 a písm. d) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 127/2003 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1 Puncovní značky na zlaté zboží zákonných ryzostí

ceska-puncovni-znacka-zlato-ryzost-999-1000-Au-0.999   (1) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 999/1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé spodní části značky.
ceska-puncovni-znacka-zlato-ryzost-986-1000-Au-0.986-dukatove-zlato   (2) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 986/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu půlkruhu s odseknutými rohy; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v levé spodní části značky.
ceska-puncovni-znacka-zlato-ryzost-900-1000-Au-0.900   (3) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v levé spodní části značky.
ceska-puncovni-znacka-zlato-ryzost-750-1000-Au-0.750   (4) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 750/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy kohouta hledícího vlevo v obrysu nestejnostranného pětiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé horní části značky.
ceska-puncovni-znacka-zlato-ryzost-585-1000-Au-0.585   (5) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 585/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy labutě hledící vlevo v obrysu protáhlého nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v levé horní části značky.

 

§ 2 Puncovní značky na stříbrné zboží zákonných ryzostí

ceska-puncovni-znacka-stribro-ryzost-999-1000-Ag-0.999   (1) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 999/1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé horní části značky.
ceska-puncovni-znacka-stribro-ryzost-959-1000-Ag-0.959   (2) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 959/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v kruhovém obrysu s výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.
ceska-puncovni-znacka-stribro-ryzost-925-1000-Ag-0.925   (3) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 925/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu nestejnostranného šestiúhelníka symetrického dle svislé osy, jehož horní vodorovná hrana je vyklenuta, doplněného výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.
ceska-puncovni-znacka-stribro-ryzost-900-1000-Ag-0.900   (4) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé dolní části značky.
ceska-puncovni-znacka-stribro-ryzost-835-1000-Ag-0.835   (5) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 835/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu lichoběžníka, jehož spodní vodorovná strana je vyklenuta; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v pravé dolní části značky.
ceska-puncovni-znacka-stribro-ryzost-800-1000-Ag-0.800   (6) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 800/1000 (ryzost č. 5) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 5, umístěnou v pravé dolní části značky.

 

§ 3 Puncovní značky na platinové zboží

Puncovní značky na platinové zboží všech zákonných ryzostí mají společné vyobrazení stylizované královské koruny, v jejíž střední části dole je vynechán prostor pro vyznačení čísla ryzosti arabskou číslicí 0 až 4. Toto vyobrazení je umístěno:
ceska-puncovni-znacka-platina-ryzost-999-1000-Pt-0.999   a) pro ryzost 999/1000 (ryzost č. 0) v obrysu kruhu,
ceska-puncovni-znacka-platina-ryzost-950-1000-Pt-0.950   b) pro ryzost 950/1000 (ryzost č. 1) v obrysu obdélníka, jehož horní strana je vyklenuta,
ceska-puncovni-znacka-platina-ryzost-900-1000-Pt-0.900   c) pro ryzost 900/1000 (ryzost č. 2) v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty,
ceska-puncovni-znacka-platina-ryzost-850-1000-Pt-0.850   d) pro ryzost 850/1000 (ryzost č. 3) v obrysu symetrického šestiúhelníka,
ceska-puncovni-znacka-platina-ryzost-800-1000-Pt-0.800   e) pro ryzost 800/1000 (ryzost č. 4) v obrysu vzniklém částečným průnikem dvou kruhů stejného průměru.

 

Rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti - punc s písmenkem

V souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení. 

Zahraniční puncovní značky uznávané Českou republikou

Po vstupu České republiky do EU byly postupně uznány také puncovní značky (puncy) některých členských států unie. Ke dni aktualizace tohoto textu (6. 1. 2016) jsou to vybrané puncy Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete na stránkách Puncovního úradu, a to na stránce Uznávání zahraničních punců v České republice .

České značky konvence

Na našem území také platí značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (tzv. Vídeňské konvence), k níž ČR přistoupila 2. listopadu 1994, viz www.hallmarkingconvention.org. Níže je vyobrazení českých konvenčních značek, ostatní členské státy Konvence mají svoje konvenční značky obdobné. 

ceske-konvencni-znacky-videnske-konnvence-znacky-umluvy-o-kontrole-a-oznacovani-predmetu-z-drahych-kovu