Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Mince našeho území - české mince

Mince, které se na našem území v minulosti používaly můžeme rozdělit do dvou kategorií tj. jako mince domácího původu a mince cizího původu. V Článku se budeme věnovat především mincím domácího původu, i když se zmíníme i o jiných platidlech užívaných na našem území. Nálezy historických depotů ukazují, že mince cizího původu byly na našem území zřejmě poměrně běžné a na trhu kolovaly. Ono, zlato jako zlato, že.

Zmíníme se také o protektorátní měně, kterou nelze považovat ani za domácí měnu, ani za měnu cizího původu v pravém slova smyslu.

Územní vymezení

Opakovaně zde hovoříme o "našem území". V krátkosti se alespoň hrubě pokusíme vymezit, jaké geografické území je tím přesně myšleno, i když samozřejmě v rámci vymezeného prostoru se nelze věnovat 

Obsah

  • Rakousko-uherská koruna (1892–1918)
    Koruna československá (1918–1993)
    Protektorátní koruna (1940–1945)

 

Doba předmincovní

Počátky mincovnictví v Čechách

Doba

 

Po vzniku Československa se českými zeměmi rozumějí tři země: Čechy, Morava a česká část Slezska.

 

Denárové období

Pozn.: Problematice denárů je věnován samostatný článek

Brakteátové období

Pozn.: Problematice denárů je věnován samostatný článek

Grošové období

Pozn.: Problematice Pražského groše je věnován samostatný článek.

Tolarové období

Koruna československá

Roku 1918 byly zavedena koruna československá, která (kromě válečné protektorátní koruny) v různých proměnách existovala do r. 1992.

Koruna česká

Od r. 1993 je měnová jednotka České republiky koruna česká, haléřové mince se přestaly používat v roce 2009.

Protektorátní koruna