Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Jak vyčistit mince

Než se mince či medaile dostala do péče k vám, pečlivému a svědomitému sběrateli, mohla si projít pěkně nehezkou a strastiplnou cestou. Teď je sice už v bezpečí, ale předchozí, mnohdy hektický, život a zub času na ní mohl zanechat nehezké stopy. Na minci se mohly objevit tzv. stopy. Ty mohou být neškodné (červená rez na zlaté minci) nebo pro minci osudová a zničující (cínový mor).

Rukavice pro manipulaci s mincemi

Pro bezpečnou manipulaci s mincemi lze zakoupit bavilněné ochranné rukavice. Lidský pot obsahuje řadu látek značně agresivních látek, které způsobují korozy a mohou zanechat neodstranitelné poškození i na mincích z ušlechtilých kovů.

Varování

Nevhodným chemickým a neopatrným mechanickým čištěním nových i starých mincí (medailí) může dojít k nezvratnému poškození mince (medaile), tj. (odborně řečeno) k výraznému snížení zachovalosti mince. Do čištění mincí, na kterých vám záleží, se rozhodně nepouštějte, pokud si nejste zcela jistit tím, co děláte. Zkušenosti přece můžete nabrat na pokusném čištění již poškozených či jinak nehodnotných mincí.

Vedle poškrábání může dojít nevhodným čištěním k chemickému poškození povrchu, které může být navíc bez mikroskopu a zkušeností (rozhodně pak z fotografií) nezjistitelné. Velkým rozčarováním pak může být útrata stovek tisíc za minci (např. svatováclavský dukát), která na fotografii, ale i na první pohled vypadá dobře, ale byla znehodnocena neodborným čištěním, viz obrázek níže. Zde certifikovaná mince byla odhalena jako poškozená nesprávným čištěním (IMPROPERLY CLEANED). Na první pohled vypadá mince dobře (zde zlatá mince o nominální hodnotě $5 z roku 1910), ale během certifikace bylo identifikována jako poškozená. Garantujeme vám, že při nákupu přes Internet toto poškození mince z fotografií nepoznáte. A začínající sběratel poškození nepozná ani při ohledání mince (popravdě s tím může mít problém i pokročilejší sběratel).

Právě zmíněnému problému můžete předejít nákupem již certifikovaných mincí, případně certifikací mince před nákupem. Možností je také investice do novoražeb nebo zlatých mincí ČNB či stříbrných mincí ČNB, které vykazují vždy nejvyšší kvalitu, tj. mincovní stav (mint state - MS) a to obvykle MS 69 nebo MS 69, případně PF 69 či PF 70 (tj. nejvyšší možný stav/kvalitu). Nekupujete tak "zajíce v pytli".

improperly cleaned

Certifikovaná mince byla certifikační autoritou (NGC) odhalena jako poškozená nesprávným čištěním (IMPROPERLY CLEANED). Toto by mělo být výrazným varováním před neodborným čištěním mincí.

Než začnete s mechanickým či chemickým čištěním mincí

Než se pustíte do mechanické nebo chemického čištění mincí, mělo by předcházet očištění / odstranění nečistot. K tomu lze použít obyčejnou teplou vodu, ve které nechte minci odmočit. Použít můžete i mýdlovou vodu (horká voda s rozpuštěným mýdlem). Jemným třením měkkým předmětem (např. jemný hadřík) pak odstraňte z mince odmočené nečistoty.

Překvapivě dobrých výsledků lze dosáhnout za použití:

 

Další (mechanické či chemické) čištění mince zvažte až po této proceduře zbavení nečistot! A to především, pokud se jedná o minci investičního charakteru.

Odlišné je samozřejmě čištění "kopnutých" mincí. Ty jsou obvykle velmi znečištěny hrubým nánosem nečistot a obvykle s vysokým stupněm oxidace povrchu. Zde jistě jen odstranění nečistot nebude postačovat a bude nezbytné přistoupit k chemickému čištění. I mezi kopnutými mincemi můžeme nalézt řadu velmi zajímavých kousků se slušnou zachovalostí (zejména pokud jsou složeny z ušlechtilých kovů nebo byly bezpečně uloženy). I to je třeba zvážit a k minci přistoupit s odpovídající šetrností.

Ultrazvukový (vibrační) čistič mincí

Vibrační čistič (též nazývaný ultrazvukový čistič) pro šetrné čištění mincí.

 

Čištění pomocí komerční lázně Leuchtturm

Jednou z poměrně bezpečných cest (pozor, čištění mincí není NIKDY zcela bez rizika!) je použití některé z komerčních lázní. Komerční lázně představují léty prověřený prostředek pro co nejšetrnější chemické čištění (nejen) starých mincí z daných kovů. V nabídce jsou:

Lázně pro čištění starých mincí

Komerční lázně Leuchtturm pro čištění mincí. V nabídce jsou lázně (tzv. Leuchtturm roztok) pro čištění zlatých mincí, stříbrných mincí, mosazných mincí, měděných mincí (nikl, bronz) a pro čištění bi-metalových mincí. Výsledky čištění můžete vidět níže.

Jednu z těchto lázní pro čištění stříbrných mincí (od společnosti Leuchtturm) naleznete i v naší nabídce. Možností je také zakoupení ucelené sestavy pro čištění (nejen) starých mincí.

"Kopnutá" mince - před čištěním a po čištění v lázni pro čištění stříbrných mincí od společnosti Leuchtturm.

"Kopnutá" mince - před čištěním a po čištění v lázni pro čištění stříbrných mincí od společnosti Leuchtturm.

POZOR: V chemické lázni nikdy nečistěte společně stříbrné mince s různým zrnem (tj. různým poměrem stříbra a obecného kovu)! Stejně tak nečistěte najednou mince z různých kovů. V obou případech může docházet k nepředvídatelným chemickým reakcím, které mohou mince navzájem poškodit. Doporučujeme čistit mince stejného zrna anebo nejlépe jednotlivé mince samostatně v samostatné lázni (no tak, vaše mince si to zaslouží!).

Použití vibračního čističe spolu s čistící lázní

Jak již bylo zmíněno, s velkou výhodou lze využít vibračního čističe spolu s některou z výše uvedených čistící lázní. Na čištění mincí s lázněmi Leuchtturm není nic obtížného. Čistící (lázeň) činidlo je hotové od výrobce a použití vibrační čističky je snadné. Čistící lázeň lze libovolně ředit, což chce trochu zkušeností, ale lze začít od nižší koncentrace a v případě pomalého, nebo neúčinného čištění, koncentraci postupně zvyšovat.

Doporučujeme stav mince ve vibrační čističce hlídat, tj. průběžně otírat odstraněné nečistoty například pomocí již zmíněného hadříku a v případě nedokončení procesu vracet zpět do lázně. Po ukončení procesu doporučujeme proces opakovat, tentokrát ale s (ideálně destilovanou) vodou. Posléze minci umístěte do sterilního prostředí, neboť mince bude náchylná na vznik nežádoucích oxidací a to až do vzniku patiny.

Samozřejmě platí, že riziko nežádoucí oxidace je tím větší, čím horší je zrno mince (tedy, čím menší je obsah ušlechtilých kovů).

Jak vyčistit stříbro - čištění stříbrných mincí 

Čištění stříbra se věnujeme obsáhleji v samostatném článku: Jak vyčistit stříbro a stříbrné mince

Pro mechanické očištění mincí doporučujeme příslušný hadřík. S jeho pomocí lze dosáhnout mnohem lepších výsledků, než za použití např. doporučované gumy, zubního kartáčku apod. Obvykle lidově doporučovaným čištění je použití kyseliny citronové, octu a podobných slabých kyselin (navíc např. různě zahřívaných). Namísto toho doporučujeme profesionální čistící lázeň Leuchtturm na čištění stříbrných mincí

Ušlechtilý kov - stříbro - je sléván s neušlechtilým, aby vznikla slitina kovů s lepšími vlastnostmi pro mince, dochází tak ale ke snížení zrna mince. Stříbrné mince si zachovávají stříbrnou barvu i při velmi vysokém obsahu mědi (50% a více). Na různost zrna je třeba myslet při čištění (nečistit ve stejné lázni mince různého zrna)!

Čištění měděných mincí (a slitiny s vysokým obsahem mědi)

U měděných mincí je chemické či mechanické čištění spojeno obvykle s částečným či úplným poškozením patiny a následně i s narušením povrchu. Zde proto více než kde jinde doporučujeme pouze odstranění nečistot. Ušlechtilá patina (samozřejmě jiná, než ušlechtilá patina neexistuje) není na závadu mince a nečistí se / neodstraňuje se. Oproti tomu existují povrchové oxidace, které je z mince třeba odstranit. Příkladem je zelená (mnohdy ale nabývá i jiné barvy) měděnka, které se také přezdívá "rakovina mědi" a po minci se nadále rozrůstá jako plíseň nebo rakovina.

 

Mince u níž byl změněn povrch (zřejmě neodborným a agresivním patinováním) a certifikační autorita NGC minci odmítla certifikovat.

Mince u níž byl změněn povrch (zřejmě neodborným a agresivním patinováním) a certifikační autorita NGC minci odmítla certifikovat. Mince je nenávratně poškozena.

Pozor, při použití lázně může dojít k úplnému či částečnému odstranění patiny měděné mince. Přirozená patina pak vzniká poměrně dlouho a neodborná umělá patinace může vést k nezvratnému poškození mince! Měděná mince zbavená patiny je pak náchylná oxidovat destruktivním způsobem.

Je nezbytné také zmínit, že měděné mince jsou ohroženy oxidací v důsledku nesprávného skladování/archivací a to zejména ve vlhkém prostředí, při styku s jinými materiály (zejména s jinými kovy) apod. I proto certifikační autority jako např. NGC či PCGS dávají záruku na certifikovaný stav mince jen po omezené období, tj. např. 10 let.

 Čištění zlatých mincí

Zlaté mince určené pro oběh nejsou raženy z čistého zlata, neboť ryzí zlato je velmi měkké a snadno podléha otírání a dalšímu poškození. Tím se snižuje váha mince a samozřejmě i zachovalost (naši předci se o zachovalost zřejmě nestarali, ale váha jim starosti dělala). Oběhové mince jsou proto raženy ze slitiny zlata a obecných kovů, což zvyšuje odolnost výsledné mince. Příkladem, kdy tomu tak není jsou například zlaté sběratelské mince ČNB. Tyto mince ale nejsou určeny pro oběh a pokud je jejich majitel příčetný, zůstávají celou věčnost v obalu (v etui), ve kterém byly pořízeny.

Ukázka čištění zlatých mincí, které nabízí společnost NGC

Zlatá mince před a po odstranění tzv. červené rzi (též zlaté rez) (v rámci čistícího programu společnosti NGC).

Příměs mědi se u zlatých mincí projevuje tzv. červenou rzí (též zlatá rez), která se někdy na zlatých mincí objevuje v důsledku oxidace mědi ve slitině. Moou se ale objevit i jiné (mnohdy krásné a barevné, často do fialova) patiny a stopy. Nedoporučujeme je odstraňovat, minci nijak neškodí a její cenu nesnižují. Jejich odstranění může být náročné a nebezpečné, neboť je potřeba použít speciální kyseliny (pokud nejste kvalifikovaná restaurátor, tomu se rozhodně vyhněte!). Konzervaci zlatých mincí a odstranění nečistot provádí na profesionální úrovni např. certifikační společnost NGC či PCGS (viz článek certifikace mincí). Pokud se přesto rozhodnete k čištění mincí svépomocí, můžeme nabídnout profesionální Leuchtturm lázeň pro čištění zlatých mincí.

Čištění mincí z obecných kovů a jejich slitin

Čištění mincí z obecných kovů a jejich slitin je velmi specifické, neboť záleží na konkrétním chemickém složení mince. Obecně platí, že bezcenné mince nemá většinou cenu čistit (proces je náročný) a u vzácných mincí se pak vyplatí přenechat práci zkušenému restaurátorovi.

Cín - Jako mincovní kov nebyl cín rozšířen, je z něho však zhotovena řada vzácných medailí. Zde hrozí napadení mince tzv. cínovým morem. K cínovému moru dochází v důsledku fyzikálních změn po vystavení cínu teplotám nižším než -18°C nebo vyšším než cca 150°C. Kov se po působení těchto teplot mění na bílý prášek a cínový mor se rozšiřuje objemem kovu (strukturální změny pokračují i poté co přestanou působit zmíněné teploty). Zajímavostí je, že cínový mor je nakažlivý a může být přenesen z jedné mince (medaile) na druhou (případně na jiný předmět z cínu), kde bude bujet dále! Mince zasažené cínovým morem je třeba ze sbírky izolovat! Zastavení působení a rozšiřování cínového moru je velmi náročné a mělo by patřit do působnosti zkušeného restaurátora.

Nikl - Pro čištění mincí ze z niklu je v naší nabídce k dispozici Leuchtturm lázeň. Nikl je sice poměrně odolný kov, ale působením agresivního prostředí může docházet k i k silné oxidaci.

Zinek - Na zinku se často objevují bílé skvrny, ty bývají též přezdívány jako "bílá nemoc". Jejich odstranění a vyčištění je záležitostí pro zkušeného restaurátora.

Hliník - Z hliníku jsou vyrobeny obvykle buď jen bezcenné mince (a pak je otázkou zda je vůbec čistit) a nebo velmi vzácné mince v podobě zkušebních ražeb a odražků. V případě těchto ražeb přenechte chemické i mechanické čištění výhradně odborným restaurátorům. Mince jsou velmi náchylné i na mechanické čištění - hliník je velmi měkký a lze jej poškrábat i měkkým předmětem.

Kniha - Čištění a ochrana mincí a medailí (Dr. Ing. Jana Šána)

V České republice je dodnes uznávanou a používanou příručkou k problematice čištění mincí a medalí kniha Dr. Ing. Jana Šána a to Čištění a ochrana mincí a medailí z roku 1974 (vydala Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové).

kniha - cisteni minci

Do dnešních dnů uznávaná kniha "Čištění a ochrana mincí a medailí" z roku 1974 od autora Dr. Ing. Jana Šáni.

 

Kniha se věnuje následující problematice v následujícím rozsahu:

 • Vlastnosti mincovních kovů
 • Změny na mincích z různých kovů
 • Prostředky k čištění mincí
 • Čištění mincí, medailí a plaket
 • Ochrana mincí před korozí
 • Zhotovení patiny, matování
 • Ukládání a expozice mincí

 

Více či méně bizarní návody na čištění mincí z Internetu

Na Internetu můžete najít více či méně bizarní návody na čištění mincí od kyseliny citronové po kečup či Coca Colu. Těmto návodům se doporučujeme obloukem vyhnout. Přestože mohou výsledky vypadat na první pohled dobře, může dojít k nezvratnému poškození povrchu mince, které bude odhaleno zkušenějším numismatikem či při certifikaci mince. Toto poškození může být viditelné až za použití zvětšovací lupy nebo mikroskopu.

Mezi tyto návody patří např.:

 • Čištění mincí kyselinou citronovou
 • Čištění mincí Coca Colou
 • Čištění mincí sodou
 • Čištění mincí elektrolýzou
 • Čištění mincí chelatonem
 • Čištění zlata octem, čištění mincí octem
 • Čištění mincí peroxidem

 

Pozn.: Provozovatel webu numismatikasova.cz neodpovídá za užití zde zveřejněných návodů. Důrazně doporučujeme nečistit mince, pokud přesně nevíte, jaké mohou být následky uvedeného postupu. Ostatně o této skutečnosti opakovaně informujeme v jednotlivých místech na této stránce.