Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Mince v

Termokamera je přístroj pro bezdotykové měření teploty. Nejčastěji nasazení těchto přístrojů je v oblasti měření teploty v průmyslu, ve stavebnictví a v oblasti technické diagnostiky. 

Mince pohledem termokamery

Nejčastěji jsou používány termokamery LWIR s pásmem citlivosti 7 až 14 µm, naproti tomu lidský zrak je schopen pozorovat elektromagnetické záření ve spektrálním rozsahu přibližně 0,4 až 0,8 µm (tj. přibližně 400 nm až 800 nm). I v tomto rozsahu vlnových délek se projevují optické vlastnosti materiálů, které nazýváme pohltivost, odrazivost a propustnost. Navíc se zde (vzhledem k rozsahu snímaných vlnových délek) uplatňuje jev, který nazýváme "termální radiace" či vyzařování tepelného záření.

Intenzita vyzařování (vlastní tepelné záření z povrchu termokamerou snímaného povrchu) je podle Stefanova Boltzmanova zákona úměrná čtvrté mocnině povrchové teploty. Při výpočtu se navíc uplatňuje tzv. emisivita, která zde jako multiplikativní konstanta vystupuje v podobě "účiníku" vyzařování, přičemž nabývá hodnoty 0% až 100%, tj. 0 až 1.

Tedy to co vidíme na povrchu mincí níže, jedná se o snímky pořízení v pásmu LWIR - 7 až 14 µm, je součet vlastního tepelného záření (zde se uplatňuje emisivita jako jakýsi účiník vyzařování) a odraženého tepelného záření (zde se uplatňuje odrazivost). Je překvapivé, pokud odhlédneme od různých tepelných odrazů na lesklých površích mince, že i v tomto spektrálním rozsahu mají mince svůj charakteristický vzhled a jasně rozpoznáváme, o jakou minci se jedná.

Berte prosím níže uvedené snímky pouze jako ilustrativní pohled do světa mincí v jiném "spektru". Pokud vás problematika termokamer zajímá podrobněji, můžete se s ní seznámit v rámci Centra termografie, které nabízí i krátká školení z oblasti zdarma.

 

Mince viděná termokamerou FLIR

Snímek mince pořízený termokamerou. Termokamera nám přináší možnost vidět svět v jiném spektru, zde jde konkrétně vizualizace v pásmu 7 až 14 µm. Běžným zrakem vidíme minci v pásmu 0,4 až 0,8 µm.

Mince viděná termokamerou FLIR

Termogram mince pořízený LWIR termokamerou FLIR s použitím makroobjektivu z germánia. Snímek zachycuje rozložení zdánlivé teploty na povrchu mince. Z fyzikálního hlediska jde součet intenzity tepelného záření, které mince vyzařuje a tepelného záření, které je mincí odráženo z okolí.