Vážení zákazníci, od 20.02. do cca 10.03. 2024 je eshop ze zdravotních důvodů (rehabilitace) zcela zavřený bez možností objednávání zboží. Objednávky uskutečněné do 20.2. budou vyřízeny nejpozdějí do 22.02.2024. Děkujeme za pochopení.

Mince v

Termokamera je přístroj pro bezdotykové měření teploty. Nejčastěji nasazení těchto přístrojů je v oblasti měření teploty v průmyslu, ve stavebnictví a v oblasti technické diagnostiky. 

Mince pohledem termokamery

Nejčastěji jsou používány termokamery LWIR s pásmem citlivosti 7 až 14 µm, naproti tomu lidský zrak je schopen pozorovat elektromagnetické záření ve spektrálním rozsahu přibližně 0,4 až 0,8 µm (tj. přibližně 400 nm až 800 nm). I v tomto rozsahu vlnových délek se projevují optické vlastnosti materiálů, které nazýváme pohltivost, odrazivost a propustnost. Navíc se zde (vzhledem k rozsahu snímaných vlnových délek) uplatňuje jev, který nazýváme "termální radiace" či vyzařování tepelného záření.

Intenzita vyzařování (vlastní tepelné záření z povrchu termokamerou snímaného povrchu) je podle Stefanova Boltzmanova zákona úměrná čtvrté mocnině povrchové teploty. Při výpočtu se navíc uplatňuje tzv. emisivita, která zde jako multiplikativní konstanta vystupuje v podobě "účiníku" vyzařování, přičemž nabývá hodnoty 0% až 100%, tj. 0 až 1.

Tedy to co vidíme na povrchu mincí níže, jedná se o snímky pořízení v pásmu LWIR - 7 až 14 µm, je součet vlastního tepelného záření (zde se uplatňuje emisivita jako jakýsi účiník vyzařování) a odraženého tepelného záření (zde se uplatňuje odrazivost). Je překvapivé, pokud odhlédneme od různých tepelných odrazů na lesklých površích mince, že i v tomto spektrálním rozsahu mají mince svůj charakteristický vzhled a jasně rozpoznáváme, o jakou minci se jedná.

Berte prosím níže uvedené snímky pouze jako ilustrativní pohled do světa mincí v jiném "spektru". Pokud vás problematika termokamer zajímá podrobněji, můžete se s ní seznámit v rámci Centra termografie, které nabízí i krátká školení z oblasti zdarma.

 

Mince viděná termokamerou FLIR

Snímek mince pořízený termokamerou. Termokamera nám přináší možnost vidět svět v jiném spektru, zde jde konkrétně vizualizace v pásmu 7 až 14 µm. Běžným zrakem vidíme minci v pásmu 0,4 až 0,8 µm.

Mince viděná termokamerou FLIR

Termogram mince pořízený LWIR termokamerou FLIR s použitím makroobjektivu z germánia. Snímek zachycuje rozložení zdánlivé teploty na povrchu mince. Z fyzikálního hlediska jde součet intenzity tepelného záření, které mince vyzařuje a tepelného záření, které je mincí odráženo z okolí.