Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Opisy mincí

Opisy mincí a medailí jsou jednou z nejužitečnějších pomůcek pro jejich identifikaci. Zde proto uvádíme opisy nejběžnějších mincí a medailí.

Nejčastější zkratky v opisech mincí

Zkratka

A. AB. ABB. ABBA
AD. ARCH ID
AE. AER ARC. EP
AR. ARG
AVG
AV. AVR
AV. AVS. AVST
BA. BAV. BAVA
B. BO. BOH
BO. BOR. BORUS
C. CO. COM
C. Cl . CIV. CM
0. DV. DVX. DX
D. G.. DEI G.
D. DO. DOM. DOMI
E. EP. EPIS. ES
E. EL, ELEC
E. ET
GAL
GE. GER. GERM
H. HV. HVNG
IM. IMP
LA. LAN. LAND
MAR. MARCH
MA. MO.. MAR MOR.
M. MO. MON
P. PA. PAL
P. PR. PRI. PC. PRIN
P. M.. PONT. MAX.
PO. POL. POLO
R. RE. REX
R. 1. S. A

SA. SAX. SAXO
S. Sl. SIL. SILE
Její čtení

Abba, Abbatissa, Abbatis
Archidux
Archiepiscopus
Argentum, Argenteus
Augustus
Aurum. Aurea
Austria, Austnae
Bavaria, Bavariae
Bohemia, Bohemiae
Borusia, Borusiae
Comes
Civitas
Dux
Dei Gratia
Dominus
Episcopus
Elector
et
Galicia, Galiciae
Germania, Germaniae
Hungaria, Hunganae
Imperator
Landgravius
March"
Marchio Moraviae
Moneta
Palatinus
Princeps
Pontifex maximus
Polonia, Poloniae
Rex
Romanorum Imperator
Semper Augustus
Saxonia, Saxoniae
Silesia, Silesiae
Český překlad

opat, abatyše, opatství či klášter
arcivévoda
arcibiskup
stříbro, stříbrný
císař
zlatý, zlatá
Rakousko,rakouský
Bavorsko, bavorský
Čechy, český
Prusko, pruský
hrabě
město
vévoda
z milosti boží
pán
biskup
kurfiřt
a
Halič, haličský
Německo, německý
Maďarsko (Uhry), maďarský
císař
lankrabě
markrabě, markrabství
markrabě moravský
mince
falckrabě
kníže
velekněz, papež
Polsko, polský
král
římsky císař.
rozmnožitel říše
Sasko, saský
Slezsko, slezský