Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Zachovalost mincí a medailí její hodnocení

Zachovalost je v numismatice alfou-omegou. Zachovalostí se myslí fyzický stav mince, tj. stupeň jejího opotřebení, ale i kvalita ražby v mincovně (na to nesmíme zapomínat!). Existuje několik různých stupnic stanovení zachovalosti a zde si podrobněji probereme dvě z nich: 1) hodnocení obvyklé v ČR a 2) hodnocení dle certifikační autority NGC či PCGS a zmíníme se o třetí, tj. o Sheldonově škále.

Hodnocení Obvyklé v české republice a na Slovensku

V České a Slovenské republice se ustálilo označování zachovalosti mincí na stupnici od nuly do pěti (hodnocení je sestupné, tedy zachovalost 5 je nejhorší). Zvlášť se hodnotí líc a zvlášť rub mince a tyto dvě hodnoty se oddělují lomítkem, tj. např. 2/0 nebo 1/0.

Pro zvýšení granularity (jemnosti stupnice) se používají znaménka + a -. Pomocí nich je vyjádřen mezistupeň, tj. např.  1+/0- nebo 0-/1- apod. Uvedená znaménka "+" a "-" znamenají, že:

  • (+) zachovalost mince je o něco lepší než uvedený stupeň, ale nedosahuje stupně lepšího 
  • (-) zachovalost je horší než uvedený stupeň, ale zachovalost nedosahuje stupně lepšího

 

U stupně zachovalosti 0/0 se ještě používá označení "RL", které znamená "ražební lesk". Jde o bezvadnou kvalitu mince, která navíc není pokryta patinou a "je jako nová". Pozor, rozhodně to není to samé, jako označení PROOF! Mince s označením PROOF jsou raženy

Nedostatkem tohoto hodnocení zachovalosti je malá jemnost / granularita a to zejména u nejvyššího stavu zachovalosti 0, (ostatně proto například NGC používá pro tzv. mincovní stav (MS - mint state) 11 stavů, tj. MS 70 až MS 60), kde nás zajímá nejvíce. Toto je zásadní problém této stupnice, neboť ve světě je zcela běžné, že cena mince pro stav MS 70 je zcela jiná, než pro minci se stavem MS 60 a dle výše uvedené stupnice by zřejmě bylo pro obě mince zvoleno hodnocení 0, případně 0 (pro stav mince MS 70) a -0 (pro stav mince MS 60). O tom si ale povíme dále.

Stupeň zachovalosti Hodnocení zachovalosti
0 Bezvadná zachovalost
1 Výtečná kvalita
2 Velmi dobrá kvalita
3 Dobrá kvalita
4 Špatná kvalita
5 Velmi špatná kvalita

 

Podrobnější popis jednotlivých stupňů zachovalosti

0 - bezvadná zachovalost 

Mince či medaile (pravděpodobně) neprošla oběhem, může ale vykazovat rysky a drobné hranky, které pocházejí z mincovny nebo z manipulace. Všechny detaily jsou ostré, ale lesk nemusí být zachován (mince je pokryta patinou, a to i nerovnoměrně). Pokud je 

1 - výtečná kvalita

Na minci / medaili je patrné, že prošla oběhem, ale zřejmě krátce, neboť většina detailů je ostrá z ražby. Nicméně některé detaily již nemusí být ostré a mohou být velmi částečně vyhlazené. Objevují se rysky a úhozy na povrchu mince, které obvykle pochází jak z mincovny, tak z oběhu. 

2 - velmi dobrá kvalita

Nápisy na minci jsou dobře čitelné a jednotlivé linie větších hran pozorovatelné, nicméně některé detaily již mohou být otřelé a tyto detaily mohou chybět.

3 - dobrá kvalita mince/medaile

Velmi zřetelné stopy oběhu v němž mince byla zřejmě delší dobu. Minci lze bez problémů určit a i když nejsou zachovány všechny detaily (ornamenty, drobné linie apod.), nápisy jsou určitelné, i když mohou být otřelé a vyhlazené.

4 - špatná kvalita

Velmi značná otřelost povrchu, vyhlazené detaily a značné úhozy. Minci / medaili lze obvykle určit, i když díky otření a korozi mohou být detaily velmi vyhlazeny a poškozeny. Letopočet, či jeho část může být ale velmi špatně čitelná.

5 - velmi špatná kvalita

 Mince / medaile je v podstatě zničená, nečitelná. Pokud jsou takto poškozeny obě strany, minci nelze obvykle ani (spolehlivě) určit.

Hodnocení zachovalosti mincí a medailí podle NGC

Nehodnotí se líc a zvlášť rub mince, ale udává se celková zachovalost, tj. horší z obou údajů. Podrobnosti a ukázky hodnocení jsou k dispozici na stránkách certifikační autority NGC.

Častou kritikou je, že NGC není zcela objektivní (a opakovatelná) při hodnocení zachovalosti mincí (především) na úrovni hodnocení MS70 až MS68, případně, že je někdy příliš přísná (například u hodnocení "Surface hairlines"). V takovém případě lze opakovaně požádat o přehodnocení (někdy je tomu vyslyšeno) a případně o re-certifikaci u autority PCGS. I ta nabízí přehodnocení. Je tomu tak samozřejmě proto, že s mincemi vždy pracují lidé a do hodnocení vnášejí subjektivitu. "Odvolání" je tedy možné.

Podobné je i hodnocení zachovalosti dle certifikační autority PCGS. Jiné certifikační autority jsou na tom ohledně hodnocení zachovalosti obdobně a používají také obdobné škály, viz článek certifikace mincí.

Nejvyšší aukční ceny u mince 1/2 dollar (50 cent)  - SILVER COMMEMORATIVES 1936 DELAWARE 50C MS dle NGC

MS 63 MS 64 MS 64+ MS 65 MS 66 MS 66+ MS 67 MS 67+ MS 68
$228.00 $192.00 $230.00 $288.00 $288.00 $336.00 $408.00 $2280.00 $7475.00

 

histogram-zachovalosti-mince

Když se člověk na tento graf podívá, uvědomí si, že obvykle v aukcích kupuje doslova "zajíce v pytli", protože rozdíl mezi zachovalostí MS 65 a MS 68 z fotografií opravdu nepoznáte. Samozřejmě u nás a v přilehlých zemích se na zachovalost tak "nehraje". Je ale možné, že přijde doba, kdy se to změní a ceny mincí se podle zachovalosti více "protříbí".

Uvedené údaje na obrázku pocházejí z databáze mincí certifikační autority NGC.

Typy a charakteristika ražeb (strike type)

Teď si řekneme o něčem, co není hodnocení mince z hlediska její zachovlaosti, ale z hlediska typu ražby. Certifikační autority NGC i PCGS (a s nimi i další) rozlišují následující tři typy ražeb (viz tabulka níže). Typ ražby tedy není není hodnocení její zachovalosti, ale spíše stavu razidla, které bylo pro její vyražení použito. Jinými slovy, tzv. PROOF mince / medaile může mít různou zachovalost podle toho, jak s ní bylo zacházeno a jak kvalitní byla ražba. Proto nalezneme mince s hodnocením například PF70, PF 65 či PF 60.

Typ ražby Popis typu ražby
MS (Mint State) Běžná ražba, běžné razidlo. Typ ražby obvyklý pro oběhové mince.
PF (Proof) Raženo leštěným razidlem. Obvyklé pro některé sběratelské mince, výroční ražby apod.
SP (Specimen nebo také Semi-proof) "Něco mezi" PF a MS. Obvyklé pro starší ražby, když technologie leštění razidla nebyla tak pokročilá.

 

Vedle "typu ražby" je hodnocen i tzv. charakter ražby. Jedná se do jisté míry o hodnocení kvality razidla.

Charakteristika ražby Popis charakteristiky ražby
PL PROOF LIKE - dovětek pro mince a medaile se zrcadlovou plochou, které byly ale raženy bežným razidlem. Nepoužívá se pro mince ražené leštěným razidlem (PF). Jako hodnocení se pak uvádí např. MS 64 PL.
DPL DEEP PROOF LIKE, vyšší stupeň "proof like", plocha je tedy ještě více "zrcadlová". Nepoužívá se pro mince ražené leštěným razidlem (PF). Jako hodnocení se pak uvádí MS 64 DPL
CAMEO Vyšší stupeň PROOF, povrch mince je ještě více zrcadlový. Jako hodnocení se pak uvádí např. 
ULTRA CEMEO  

 

Specifická poškození dle NGC

Pokud se u mince či medaile objeví některých z typů charakteristických poškození, pak NGC (a opět - velmi podobné je to i u dalších certifikačních autorit) vynechává běžnou škálu hodnocení zachovalosti a uvede toto poškození. Jedná se například o SURFACE HAIRLINES (na povrchu mince je velké množství drobných a delších, vlasovitých škrábanců), WIPED (poškrábaná mince, na izolovaných oblastech jsou drobné škrábance), MOUNT REMOVED (mince byla součástí řetízku, z něho byla odstraněna a zůstaly stopy po závěsu) a další.

Sheldonova škála pro hodnocení zachovalosti mincí a medailí

Sheldonova škála pro hodnocení zachovalosti mincí je v podstatě škála užívaná certifikačními autoritami jako PCGS, NGC apod. Jak byla diskutována výše. Každá ze společností má však drobné odchylky a odlišnosti. Škála vznikla v roce 1949 a byla po určitých změnách adaptována jako škála používaná American Numismatic Association - největší numismatické společnosti na světě.