Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Numismatika

Numismatika (z lat. nummus = peníz, mince) je nejčastěji chápána jako sběratelský obor, který se věnuje sbírání mincí a medailí. Numismatik je potom člověk, který se tomuto oboru věnuje. Příbuznými sběratelskými obory jsou především: notafilie, filatelistika a faleristika. Odhaduje se, že v současné době je významně větší množství numismatiků, než sběratelů kterého kolik z ostatních oborů. I z tohoto důvodu je numismatika nazývána jako "královna" sběratelských oborů.

Obsah článku

 

Numismatika - královna sběratelských oborů

To je samozřejmě značně nadnesené. Ovšem numismatika jako sběratelský obor krásná i vznešená je! A má mnohou zajímavých vlastností, návazností a souvislostí. A málokterý ze sběratelských oborů je také tak zajímavou investiční příležitostí jako právě numismatika.

lydie - zde se objevily první mince

Lýdie - místo s nálezem nejstarších dochovaných mincí z období 600 let před našim letopočtem.

Z pochopitelných důvodů zasahuje numismatika nejhlouběji do historie. Zatímco s první poštovní známkou se setkáváme od roku 1840 (1. května 1840 byla vydána první poštovní známka světa - Penny Black), bankovky se staly běžnější teprve v 17. století (i když myšlenka je to poměrně stará), mince jako platidlo jsou velmi staré a jsou nedílnou součástí lidské civilizace, bez nichž by nevznikla do současné podoby. První mince pochází z období 600 let před našim letopočtem. V tomto období se objevily první mince v království zvaném Lýdie, což je historickým územím v Malé Asii shodné zhruba s dnešními tureckými provinciemi İzmir a Manisa. Tradičním centrem země bylo město Sardy.

Numismatika je tak trochu alchymie. Člověk sám sebe proměňuje skrze sbírku, kterou vytváří, stejně tak jako se stavitel, programátor či umělec proměňují skrze svá díla. Numismatika je ale také o historii a poznání společnosti a společenských dějů, dějů, které se neustále opakují znovu a znovu a lidé jsou jimi znovu a znovu překvapeni, jako by nastali poprvé. Prohlížení numismatické sbírky by se dalo přirovnat k četbě knihy. V numismatikovi vyvolává podobné pocity duševního zaujetí, zklidnění. Mohli bychom říci, že prohlížení sbírky je forma meditace či kontemplace. Pomáhá znovu a znovu nahlížet do historie a rozmýšlet ji novými způsoby a v novém kontextu.

rakouska jednzlatnikovka bankovka - mensi

Příbuzný k oboru numismatiky je sbírání bankovek - notafilie. Zde je Rakouská jednozlatníková bankovka emise z 1. června 1868

Numismatika jako obor věd historických

I význam mincí jako peněz je pro lidstvo nesmírný a bez jejich užití ke směně, a tedy obchodu by se nikdy nemohla vyvinout civilizace do současné podoby. Obchod nesmírným způsobem zvyšuje efektivitu lidské práce napříč jednotlivými osobami, časem i lokalitami. Umožňuje se, na základě nabídky a poptávky, specializovat na jednotlivé činnosti (služby, výroba) specializovat nejen jednotlivým osobám, ale i celým obcím či státním útvarům. Ke specializaci pak dochází naprosto svobodně, avšak jako k poznané nutnosti na základě nabídky a poptávky.

Mince byly vytvořeny jako produkt státních i soukromých subjektů. Nebyly však (zpočátku) vládami či vladaři vnucovány. Ke vnucování (použití fyzického či ekonomické násilí) začalo docházet, až při záměrném kažení zrna mince, tj. ředění ušlechtilého kovu neušlechtilým, čímž docházelo k záměrnému vytváření inflace.

Proč právě zlato a mince

I když existovaly v jednotlivých historických období různé komodity jako platidlo (tj. ke směně peněz), vybral trh jako univerzální platidlo kovové mince a ustanovil je jako nositele komodity = kovu, který je jako prostředek směny použít.

Je třeba zdůraznit, že kovy byly vybraný jako prostředek směny trhem, resp. chováním lidí. Došlo k tomu přirozeně a nejedná se o ničí záměr nebo "design", jde skutečně o důsledek jednotlivých směn, zvážení apod. miliard lidí. Jinými slovy lidstvo samo svými potřebami organicky dospělo k potřebě peněz a jak tyto peníze si zvolilo měděné, stříbrné a zlaté mince.

I když byly v historii pro ražbu mincí použity různé kovy jako např. železo a hliník, které byly ve své době považovány za vzácné (pozor, neplést s dnešní "ražbou" fiat měny, kdy kov již nepředstavuje nositele hodnoty), bylo to zlato, které vyhrálo na plné čáře.

Proč právě zlato?

Zlato je krásné s univerzálním půvabem napříč civilizacemi i časem. Zlato je vždy žádané (dnes bychom řekli, že má vysokou tržní hodnotu) a už od dávných dob je součástí historie lidstva. Po celá tisíciletí bylo zlato hnacím motorem jednotlivých civilizací a později i globální ekonomiky. Zlato je ve své čisté podobě tím nejkrásnějším prvkem, který nemá obdoby. Pro svou barvu bývá spojováno se Sluncem a jeho sakrálním významem (Slunce jako Bůh). Zlato bylo považováno za maso a kosti bohů, které přišlo ze Slunce.

Zlato je vzácné a téměř veškeré zlato, které kdy bylo "vytaveno" stále existuje. Zlatý předmět může být pohřben tisíce let, aniž by došlo k jeho změně. Zlaté antické mince vytažené z půdy vypadají téměř stejně, jako by byly právě vyraženy. Zlato je nadčasové a chemicky téměř nezničitelné.

Není divu, že vzhledem k výše řečenému (barva Slunce, nadčasovost, nezničitelnost) bylo zlato spojováno s "posvátnem". Zlato bylo spojováno s duchovním světem a má své místo v mnoha mýtech, bájích i biblických textech. 

Zlato sice magicky probouzí lidský chtíč, je ale naprosto zbytné, a tedy paradoxně může být snadno vyměněno... aniž by něco chybělo, mimo prázdného místa v srdci toužící získat zlato zpět.

Ikonické mince ve středu zájmu numismatiků

I mezi mincemi jsou "stars" a "superstars", tj. hvězdy, či spíše stálice zájmu numismatiků. Pojďme si tedy ukázat známé i některé možná méně známé mince, které vždy budily zájem numismatikům a to samozřejmě nejen v České republice.

První zlaté mince z Lýdie

pvní mince

Statér z elektronu (Lydie, 6. stol. př. n. l.). Élektrum je přirozeně se vyskytující slitina ze zlata a stříbra, se stopovým množstvím mědi a dalších kovů. V Lýdii byla tato slitina využita k ražbě prvních mincí světa. Tyto mince byly objevem (designem) obyvatel Lýdie. Mince však nemusely být na "trh" uváděny, poptávka po nich byla veliká z důvodu přirozené poptávky po zlatě, která zde byla již dávno předtím.

Elektron (electrum) je přírodní slitina zlata a stříbra, která se v hojném množství nacházela zejména v řece Paktolós (viz pověst o králi Midasovi). Obyvatelé Lýdie přišli s vynálezem, který zásadním způsobem změnil dějiny - na místo drobných, váhově naprosto odlišných úlomků zlata se začaly používat mince s definovanou (v rámci možností tehdejšího světa) váhou.

Tento, na první pohled možná drobný vynález, tato "váhová normalizace" učinila obchod snadnější. A lidská civilizace začala vzkvétat. Jen málo objevů dějin bylo tak důležité a pro lidstvo zásadní, jako mince - definované množství drahého kovu.

Solidus - dolar starověku

mince solidus - cisar konstantin

Solidus císaře Konstantina I., vyražen v roce 324 nebo 325. 

Císař Konstantin I., zakladatel města a říše Konstantinopolis zavedl minci o vysoké ryzosti s názvem solidus. Solidus se stal "dolarem starověku" a jednou z nejdéle používaných mincí v historii. Solidus byl udržován v oběhu prakticky v nezměněné formě až do 10. století, ačkoliv v řeckojazyčném světě a později i v byzantské ekonomice byl znám jako nomisma (pl. nomismata). Kdykoliv byla mince přijata do státní pokladny, byla roztavena a znovu vyražena. Tím se zajišťovala pravidelnost váhy oběhových solidů a díky tomu neměla mince sklony k dlouhému oběhu a opotřebování se.

Pražský groš - ikonická mince našeho území

Pražský groš (německy Prager Groschen, latinsky grossus Pragensis, polsky grosz praski) byla stříbrná mince, kterou nechal na základě mincovní reformy, zpracované italskými právníky a bankéři, razit od roku 1300 český král Václav II. Mince byla ve své době ve střední Evropě široce užívaným platidlem. Její název pochází z latinského výrazu denarius grossus – tlustý denár. Více v samostatném článku o této zajímavé minci a jejích obdobách: Pražský groš - přehledový článek.

prazsky gros

Pražský groš - ikonická mince mezi sběrateli středověkých mincí našeho území.

Mince Rakouska Uherska 

Mince, které spadají do jednotlivých období, které je souhrnně numismatiky často označováno jako "Rakousko Uhersko" (i když nikoli historicky přesně, neboť se do tohoto období 1867–1918 zařazují obvykle nesprávně i mince, které spadají do období tzv. Rakouského císařství 1804–1867, Uherského království 1526–1867 a Habsburské monarchie 1526–1804)  jsou vedle mincí Československa (zejména pak první Československé republice), nejvíce sbíranými mincemi na našem území.

Z tohoto období můžeme nabídnout i několik katalogů a ceníků mincí:

 

Numismatika jakožto sbírání mincí

K problematice sbírání mincí jsme sepsali samostatný článek: Jak začít sbírat mince. Zde si shrneme jednotlivé přístupy:

 • Sbírání podle ceníkuSbírání podle ceníku je naivní sbírání minci, které jsou uvedené v některém z oblíbených ceníků s tím, "že cena roste, tak ať je mám dřív než ostatní a vydělám". 
 • Sbírání toho, co si najdu "na poli"Hledání mincí na polích a v lesích s pomocí detektoru kovů je náročné, ale nesmírně krásné. Naděje na slušný nález je poměrně malá (a když už něco slušného najdete, je třeba to odevzdat státu), ale i drobný nález tržně bezcenné mince vyvolává při tomto sbírání velkou radost a vztah k vlastnoručně nalezeným mincím je mnohem silnější.
 • Ročníkové sbírání - Příkladem je například snaha mít všechny mince korunové měny FJI (pokud si věříte, tak včetně variant), všechny oběhové mince první republiky (zde vám s velkou pravděpodobností bude chybět 5 haléř z roku 1924, protože i s velkým připraveným finančním objemem na něj nemusíte nikdy na trhu narazit). Ročníkových sběratelů mincí je velké množství a tito sběratelé vytváří silný tlak na jejich cenu. Mohlo by vás zajímat: Vzácné české mince - oběhové 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč i pamětní mince. Při ročníkovém sbírání samozřejmě není podstatné, zda je daná mince vzácná nebo ne - podstatné je, že ve sbírce být musí, PROTOŽE BY TAM JINAK CHYBĚLA. Pokud trpíte OCD, je tento typ sběratelství ten pravý pro vás :). 
 • Tematické sbírání mincíTematické sbírání nebo-li tematická numismatika je zaměřená na sbírání mincí / medailí s jistým tématem.
 • Geografické sbírání mincíGeografické sbírání mincí a medailí je sbírání mincí a medailí z určité lokality. Například Řecka, Německa, Španělka (ale oblast si lze vybrat libovolně). Často (z praktického hlediska nezbytně) je toto sbírání vymezeno i časovým obdobím, např. antika nebo období velkomoravské říše apod.
 • ExonumismatikaExonumismatika je sbírání "specialit", exotických kousků a úlovků. Do exonimismatiky tak můžeme zařadit i sbírání odražků, zkušebních ražeb apod. Exonumismatika obvykle žene touha mít něco velmi speciálního.
 • Moderní numismatika - moderní numismatika se věnuje sbírání mincí ražených obvykle po roce 1970 (samozřejmě nejde o žádné kritické datum). Příkladem je sbírání stříbrných pamětních mincí, zlatých pamětních mincí ČNB, stříbrných pamětních mincí ČNB, aktuálních oběžných mincí (z nichž některé jsou i celkem vzácné) apod. Mezi modly těchto sběratelů v ČR patří vzácná desetikoruna z roku 1993.

 

Uvedeme zde pro názornost několik příkladů mincí, které spadají do různých sběratelských zájmů.

Exonumismatika - odražek 2 koruny 1913

frantisek josef I odrazek 2 Koruna

Odražek 2 koruny z roku 1913 (FJI) do hliníkového střížku ve skvělé zachovalosti. Pro exonumismatiky hledaný artikl a ceněný kousek. No řekněte, "kdo z vás to má?".

 

Moderní numismatika - pamětní mince

10000kc pametni mince CNB - 100 let ceskoslovenske meny

Zlatá pamětní mince ČNB ke 100. letům zavedení Československé měny.

 

Numismatika jakožto investice

Numismatika je samozřejmě zajímavou investiční příležitostí. Je třeba ale zdůraznit, že se jedná o investici rizikovou (která opravdová investice ale není riziková?) a v problematice je třeba se dobře vyznat (hodnocení zachovalosti, pravosti, ale i trendů), a nebo jít (téměř) na jistotu. Cena mince je vždy dána aktuální nabídkou a poptávkou. 

Mince mají jako investice jednu obrovskou výhodu, neboť jejich tržní hodnota se skládá ze dvou složek:

 • cena kovu - tj. prostá hodnota kovu z které jsou vyrobeny. V případě zlaté uncové mince to zdaleka nemusí být zanedbatelná hodnota (obvykle je to spíše naopak). Vzhledem k programové inflaci, kterou je zasažena dnešní fiat měna je evidentní pouze jedna věc a to, že ceny drahých kovů z dlouhodobého hlediska porostou. Jak a kdy ale nikdo neví.
 • numismatická hodnota - tj. hodnota daná tržní poptávkou po dané minci (typ, ročník, zachovalost apod.)

 

Toto rozdělení hodnoty numismatických mincí už samo o sobě diversifikuje investice.

Sběratelské potřeby pro numismatiku

Vedle mincí (opravdu velkého množství mincí :) ) potřebuje numismatik samozřejmě nějaké ty pomůcky. A to jak pro archivaci sbírky, tak pro čištění mincí.

Čištění mincí

K problematice jsme sepsali samostatný článek Jak čistit mince. Pokud vás zajímá čištění stříbrných mincí či předmětů, pak i zde jsme pro vás připravili článek, který se věnuje jen tomuto.

Archivace numismatické sbírky

Správně vedená numismatická sbírka napomáhá:

 • zvýšit radost ze sbírání a z vaší sbírky - je to jednoduché, dobře organizovaná sbírka zvyšuje radost ze sbírky samotné a motivuje vás do dalšího sbírání.
 • zvýšit hodnotu sbírky - ano, o hodnotě sbírky rozhoduje i její prezentace; proto se majitelé velkých sbírek s nimi rádi prezentují a "dělají ji reklamu". Zde ale nejde o "reklamu", ale o zvýšení hodnoty sbírky tím, že jsou jednotlivé mince určeny (včetně např. vzácných variant) a správně seřazeny. Trochu o tom pohovoříme dále. 
 • ochraňuje sbírku před poškozením - ať se rozhodnete použít album na mince, nebo jiný sběratelský systém, jedním z hlavních cílů, kterých chce sběratel docílit.

 

Základní možnosti archivace numismatické sbírky jsou: